Proje Hakkında

Proje Hakkında

Tohum Harran Çağrı programlarıyla üç farklı çağrı dönemde 120 farklı girişim fikrine destek vererek şirketleşmelerini ve geniş iş bağlantıları oluşturmalarını hedefliyor.

Girişimcilere Neler sunuyoruz?

  • Girişimlerin farklı aşamalardaki ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığı bu projeyle; müşteri geliştirme, iş modeli doğrulama, ürün-pazar uyumu yakalama, pazara giriş, finansman erişim ve kurumsal işbirlikleri gibi alanlarda birebir mentör desteği ve yoğun eğitimler sunulacaktır.

  • İş modeli doğrulama süreciyle başlayan serüven, girişimcilik eğitimiyle devam ederek ürün ya da hizmet geliştirme aşamalarıyla devam edecektir.

  • Girişimler, ticarileşme ve yatırıma erişim konularında program süreciyle kısıtlı kalmaksızın desteklenecektir. Her bir eğitim döneminin ardından DEMODAY ile projelerin geniş kitlelere tanıtılmasına ve melek yatırım ağlarıyla buluşturulması hedeflenmektedir.

  •