Girişim Hızlandırma Programı 1. Çağrı Dönemi Başvurularımız Başladı

Girişim Hızlandırma Programı 1. Çağrı Dönemi Başvurularımız Başladı

Tohum Harran Girişim hızlandırma programı üç farklı çağrı dönemiyle toplamda 120 farklı girişim fikrine destek vererek şirketleşmelerini ve geniş iş bağlantıları oluşturmalarını hedefliyor.

İlk Proje Başvuru Çağrımız Başlamıştır. Başvurular için son tarih: 31 Ocak 2020

Girişimcilere Neler sunuyoruz?

Girişimcilik Temel Eğitimi

 • Girişimlerin farklı aşamalardaki ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığı bu çağrıyla; temel girişimcilik eğitiminin yanısıra müşteri geliştirme, iş modeli doğrulama, ürün-pazar uyumu yakalama, pazara giriş, finansman kaynaklarına erişim ve kurumsal işbirlikleri gibi alanlarda birebir eğitimler ve mentör desteği sunulacaktır.

Prototip ve Ürün Geliştirme Desteği

 • İş modeli doğrulama süreciyle başlayan serüvenle, kuluçka merkezinde eğitim gören girişimcilere yönelik donanım desteği de sunularak ürün geliştirmelerine destek sunmaktayız

Proje Pazarı ve Yatırım Ağlarıyla Buluşturma

 • Girişimler, ticarileşme ve yatırıma erişim konularında program süreciyle kısıtlı kalmaksızın desteklenecektir. Her bir eğitim döneminin ardından DEMODAY ile projelerin geniş kitlelere tanıtılmasına ve melek yatırım ağlarıyla buluşturulması hedeflenmektedir.

Erken aşama bir girişim fikri ya da konsepti üzerinde mi çalışıyorsun? Bir iş fikrine sahipsin ama nasıl bir yol izleyeceğini mi bilmiyorsun?

Girişim fikrini geliştirmek ve sonraki aşamalara taşımak için aradığın destek Tohum Harran'da. Tohum aşamasından, ürün geliştirmeye uzanan süreçte girişim fikrini sürdürülebilir bir iş modeline birlikte dönüştürelim.

Programa Kimler Başvurabilir?

 • Yeni bir iş fikri olan kişiler
 • Bireysel ya da ekip olarak uygulanması planlanan iş fikrine sahip gruplar
 • Daha önce ticarileşmemiş girişim fikirleri

Eğitimler Nasıl Olacak?

 • Girişimci adaylarına yönelik eğitimler yüzyüze yapılacaktır. 1. Çağrı dönemine ait eğitimlerin hafta içi bir ya da iki gün olarak yapılması planlanmaktadır. Eğitim programı başvuruların bitimiyle açıklanacaktır. Eğitimlerin sonunda girişimcilerden iş fikirlerini projelendirebilecekleri yeterlilikte olmaları öngörülecektir. Ayrıca eğitim programını başarılı bir şekilde tamamlayan girişim fikirleri DEMODAY'la duyurularak yatırımcılarla buluşmaları sağlanacaktır.

Girişimcilere Neler Sağlıyoruz?

 • Çalışma Alanı
 • Teknik Danışmanlık
 • Finansal Danışmanlık
 • Hukuk Danışmanlığı
 • Devlet Hibeleri Danışmanlığı
 • Ürün Geliştirme Desteği
 • İş Geliştirme Desteği
 • Altyapı Desteği

Proje Başvurusu için girişimci adaylarının öncelikle Girişimci Kayıt Formunu doldurmaları ve Panel üzerinden başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.