Tohum Harran

Tohum Harran

Tohum Harran 2019 yılında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek kurulmuş bir merkezdir. Tohum Harran, bölgede girişimciliği yaygınlaştırmayı, girişimcilik ekosistemini oluşturmayı hedeflenmektedir.

tohumharran ile bölgedeki gençler fikirlerini ürüne dönüştürerek, bölgedeki işletmelerin problemlerine çözüm olacaktır.

tohumharran ile bölgedeki üniversite öğrencileri, akademik bilgilerini ticarileştirerek bölgenin kalkınmasında önemli rol oynayacaktır.