Girişimcilik

Girişimcilik

Girişimci, elindeki kaynakları kullanarak ve belirli riskleri üstlenerek gelecekte bir iş fırsatını değere dönüştürmeyi amaçlayan kişi veya takımdır.

Herkes tarafından görülen ve herkes tarafından bilinen olayların riski düşüktür. Görülmeyeni görmek, bilinmeyeni bilmek, fırsatı doğurur. 

Girişimcilik işinin sonunun iyi olması girişimcinin elindedir mantığıyla, girişimci adaylarımıza çıktıkları bu yolda iyi bir yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz.

Girişimcilik daha iyi bir hayat tercihi değil, Girişimcilik sermaye, bilgi ve becerilerinizi uygulamaya ortaya koyarak daha çok sermaye, bilgi ve beceri kazanmanızı amaçlayan bir faaliyettir.

Merkezimiz bu mesleğin sistematiğinin öğrenilmesi için çeşitli etkinlikler ve eğitimler düzenlemektedir.

Tohum Harran Girişimcilik Merkezi, bu yeteneğe sahip girişimcileri bularak onları eğitmeyi, girişimcilik mesleğini edindirmeyi ve ardından başarılı işletmelere dönüşmelerini sağlayarak ülkenin kalkınmasına katkı sunmayı amaç edinmiştir.

Nasıl bir tohum koca bir ağacı bünyesinde barındırır, her iş fikri belki de ileride kurulacak koca bir şirketi iş dünyasına kazandırabilir. Bu mantıktan yola çıkarak ismimiz Tohum Harran oldu. 

Tohum Harran Girişimcilik Merkezi, iş fikri tohumlarını bölgenin kalkınması ve refahı uğruna ekmeye, tüm gücü ve bilgi birikimiyle girişimci adaylarının yanında olmayı hedefleyen bir merkezdir.